Projekt

Prace projektowe należy rozpocząć od rozpoznania technologii spawalni. Najważniejsze informacje potrzebne w czasie projektowania to:

- ilość stanowisk ich rozmieszczenie i  jednoczesność pracy

-rozmiar spawanych elementów

-materiały spawane, a także rodzaj i średnica drutu / elektrody

W przypadku kilku/ kilkunastu stałych stanowisk umieszczonych obok siebie dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji centralnej z odpowiednią ilością ramion i wspólnym filtrem.


W przypadku gdy stanowisko pracy obejmuje dużą powierzchnię ramiona można zamontować do wysięgników brotowych, które zwiększają ich zasięg.

Oczywiście poza ramionami wyciągowymi o konstrukcji stalowej w ofercie naszej znajdują się również inne rozwiązania - rodzaje ramion wyciągowych.

Jeżeli stanowisk jest mniej, lub są ruchome warto zastanowić się nad zastosowaniem filtra mobilnego którymi można obsługiwać różne stanowiska zależnie od potrzeb.

Standardowo przyjmuje się wydatek od około 1000 m3/h do 2000 m3/h z jednego ramienia wyciągowego. 

W przypadku spawania stali czarnej i poprawnie działającej wentylacji ogólnej dopuszczalne jest zawracanie przefiltrowanego powietrza na halę.

W przypadku spawania małych elementów na stołach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie ramion wiszących o oniedużym zasięgu - około 2m, lub kompletnych stołów z odciągiem.

Stół z odciągiem występuje zarówno w wersji z filtrem, jak bez, a także z możliwością podłączenia do instalacji centralnej.


Dla dużych hal, i elementów przestrzennych polecamy rozwiązania typu wentylacja push-pull.
System ten polega na przetłaczaniu dużych ilości powietrza przez stanowiska spawalnicze i odbiór pyłu zgodnie z kierunkiem jego przenoszenia.

Katalog urządzeń: katalog